PostgreSQL Versiyon Mantığı

PostgreSQL arkasındaki topluluk ve firma desteği sayesinde, veri tabanı dünyasındaki gelişmelere çok hızlı bir şekilde ayak uydurmaktadır. Bu nedenle düzenli olarak her sene bir majör versiyon çıkarmaktadır. Çoğunlukla da majör versiyonun çıkışı Ekim ayı civarlarında gerçekleşir.

PostgreSQL’in majör versiyonlarına ilişkin zaman çizelgesi

Majör version çoğunlukla yeni özellikler ve önceki versiyonlarla arasındaki uyumsuzlukların giderilmiş hali olarak kararlı bir version olarak çıkar. Minör versiyon ise, majör versiyonun yaşam döngüsü boyunca her 3 ayda en az bir adet olmak üzere senede en az 4 versiyon olarak çıkmaktadır. Her minör versiyon, majör versiyon ile ortaya çıkan hataların giderilmesi, bakım ve güvenlik yamaları ile ilgili geliştirmeleri içerir.

PostgreSQL versiyon numaralandırmasını 10. Versiyonda güncellemiştir. 10.versiyondan önce veritabanı versiyon numarası 3.hane ile kodlanmaktaydı. Bu üç hanenin ilk iki hanesi major versiyonu, son hanesi ise minor versiyonu tanımlamaktaydı. PostgreSQL 10 ile birlikte, versiyon numaralandırma sistemi daha anlaşılır hale gelmesi için 2 haneye düşürüldü. Yani sistemde, ilk hane majör versiyonu, ikinci hane ise minör versiyonu temsil etmektedir.

PostgreSQL Versiyon numaralandırma mantığı

PostgreSQL her major versiyonun yaşam ömrünü 5 yıl olarak belirlemiştir. PostgreSQL, İlk versiyon çıktığı tarihden itibaren 5 sene boyunca geliştirme ve destek garantisi verir. Beşinci senenin sonunda o versiyona olan güncelleme ve destek sona erer fakat siz ilgili versiyon ile ilgili bir probleminiz yoksa dilediğiniz süre boyunca kullanmaya devam edebilirsiniz.

PostgreSQL’in 2021 Şubat itibariyle geliştirmesi ve desteği devam eden sürümleri daha anlaşılır olması adına bir grafik üzerinde derledim. Bu grafik, PostgreSQL’in versiyonlarına göre piyasaya çıkış tarihlerini ve ilgili majör versiyonlar için en son minör versiyonun çıkarılacağı tarihi göstermektedir. Ayrıca 2021'in üçüncü çeyreğinde PostgreSQL 14'ün çıkacağını gözönünde bulundurarak onu da şimdiden grafiğe ekledim.

PostgreSQL’in desteği devam eden son sürümleri ve son destek tarihleri

Son olarak, detaylarından daha sonraki yazılarımda detaylıca bahsetmeyi düşündüğüm versiyonlar arası geçiş (güncelleme ve yükseltme) işlemlerinin nasıl yapılması gerektiğidir.

Minör versiyonlar arası geçişler güncelleme olarak ele alınır. Bu geçiş süreci ile sancılı bir süreç yaşanmadığından, öncesinde detaylı bir plan yapmanız gerekmez. PostgreSQL’in temel paket kurulumu ile gelen, sunucu uygulaması pg_upgrade komutu ile güncelleme kolay bir şekilde yapılmaktadır.

Majör versiyonlar arası geçişler ise bir versiyon yükseltme işlemidir. Majör versiyonlar arasında çok fazla ve büyük yapısal değişiklikler olabileceği için oluşabilecek uyumsuzluk problemlerine karşın, bu işlem öncesinde detaylı bir geçiş planı yapılması gerekir. Basit anlamda veritabanınızı bir dump ve restore işleminden geçirmek olarak gözükse de kısa süreli kesintiye sebep olacaktır.

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store