PostgreSQL arkasındaki topluluk ve firma desteği sayesinde, veri tabanı dünyasındaki gelişmelere çok hızlı bir şekilde ayak uydurmaktadır. Bu nedenle düzenli olarak her sene bir majör versiyon çıkarmaktadır. Çoğunlukla da majör versiyonun çıkışı Ekim ayı civarlarında gerçekleşir.

PostgreSQL’in majör versiyonlarına ilişkin zaman çizelgesi

Majör version çoğunlukla yeni özellikler ve önceki versiyonlarla arasındaki uyumsuzlukların giderilmiş hali olarak kararlı bir version olarak çıkar. Minör versiyon ise, majör versiyonun yaşam döngüsü boyunca her 3 ayda en az bir adet olmak üzere senede en az 4 versiyon olarak çıkmaktadır. Her minör versiyon, majör versiyon ile ortaya çıkan hataların giderilmesi, bakım ve güvenlik yamaları ile ilgili geliştirmeleri içerir.

PostgreSQL versiyon numaralandırmasını 10…


Merhabalar,

İlk yazımda, veri tabanı teknolojileri ile ilgisi olan herkesin en azından bir yerlerde adını duyduğu ve hatta son zamanlarda belki daha da sık karşılaştığı PostgreSQL veri tabanından bahsetmek istiyorum dilim dondüğümce.

PostgreSQL hem kurumsal, hem de bireysel olarak dilediğiniz yerde gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz en gelişmiş açık kaynak veri tabanı yönetim sistemidir. Üstün yetenekleri, kararlı yapısı, esnek ve güçlü mimarisi ile birlikte günümüzün yüksek bütçeli veri tabanlarının (Oracle, MS SQL Server) kurumlara sunduğu birçok teknik özelliği bünyesinde barındırmaktadır.

Veritabanı dünyasındaki saygıınlığı destekler nitelikte, en gelişmiş açık kaynak kodlu veritabanı olarak slogan haline gelmiş tanımı ile PostgreSQL, 2019'da birinciliği MySQL’e kaptırsa…

Gökhan Dedeoğlu

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store