PostgreSQL arkasındaki topluluk ve firma desteği sayesinde, veri tabanı dünyasındaki gelişmelere çok hızlı bir şekilde ayak uydurmaktadır. Bu nedenle düzenli olarak her sene bir majör versiyon çıkarmaktadır. Çoğunlukla da majör versiyonun çıkışı Ekim ayı civarlarında gerçekleşir.

Majör version çoğunlukla yeni özellikler ve önceki versiyonlarla arasındaki uyumsuzlukların giderilmiş hali olarak kararlı…

Merhabalar,

İlk yazımda, veri tabanı teknolojileri ile ilgisi olan herkesin en azından bir yerlerde adını duyduğu ve hatta son zamanlarda belki daha da sık karşılaştığı PostgreSQL veri tabanından bahsetmek istiyorum dilim dondüğümce.

PostgreSQL hem kurumsal, hem de bireysel olarak dilediğiniz yerde gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz en gelişmiş açık kaynak veri tabanı…

Gökhan Dedeoğlu

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store